Spaghetti squash: cool veg or coolest veg? 🍝😎

glass bowl of spaghetti squash strands